Сервиз

Фирма Атрия ООД поддържа на склад оригинални резервни части и извършва сервиз и ремонт на професионално перално и гладачно оборудване и оборудване за химическо чистене на производителите Danube International, IMESA, IPSO, GRANDIMPIANTI, GMP, SILC, ALUX, COCCHI, REALSTAR, UNION.

Сервиз: гр.София, р-н Слатина, ул. Кобилино бранище №9

Телефон: 02 / 962 2035, 02 / 962 4303

Работно време: понеделник - петък  09:00-17:00.

Нагоре